وزارت خارجه روسیه از موافقت رئیس جمهور غنی با اعزام یک هیات بلندپایه سیاسی افغانی برای اشتراک در نشست مسکو خبر داد.

November 4, 2018 kabul daily 0

افغانستان یک هیات سیاسی برای اشتراک در «نشست مسکو» اعزام می‌کند به گفته مقامات وزارت خارجه روسیه، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با اعزام […]