رئیس جمهور غنی به سویس رفت

رئیس جمهور غنی به سویس رفت

این در حالیست که رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به هدف اشتراک در این نشست عازم سویس شد.

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت که رئیس جمهور غنی در جریان این سفر، در یک بحث به محوریت آینده‌ی اقتصاد افغانستان اشتراک کرده و در خصوص رشد اقتصاد، تجارت و اتصال منطقوی صحبت خواهد کرد.

وی همچنان افزود:

رئیس جمهور قرار است در نشست مجمع جهانی اقتصاد که فردا در شهر داووس سویس برگزار می‌شود شرکت کند.

رئیس جمهور غنی در جریان این سفر، در نشستی که موضوع آن آیندۀ اقتصاد افغانستان است شرکت کرده و در مورد رشد اقتصاد و نقش برجستۀ آن در اتصال کشورهای منطقه صحبت خواهد کرد.

از سوی هم حافظی، رئیس عمومی اتاق تجارت و صنایع سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقوی در افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا ارقامی که در نشست سالانه مجمع اقتصادی جهانی در مورد رشد و توسعه اقتصادی ارائه می‌شود را مد نظر گیرند تا بتوانند برای آینده افغانستان برنامه ریزی مؤثر داشته باشند.

آذرخش حافظی گفته است که این نشست برای افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار بوده و می‌تواند رهبران این کشور را متوجه کم کاری و مشکلات‌ شان نماید.

 

آقای حافظی همچنان گفت که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان باید برنامه‌های عملی آینده‌شان را در بخش‌های توسعه اقتصاد، از بین بردن بیکاری و کاهش فقر به جهانیان ارائه کنند تا جامعه جهانی از کمک‌هایش به این کشور مطمئن شود.

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان نیز در نشست سالانه مجمع اقتصادی جهانی که در شهرداووس سویس برای پنج روز ادامه خواهد داشت دیروز  به سویس سفر نموده‌است.

در نشست سالانه مجمع اقتصادی جهانی روی مسایل سیاسی، اقتصادی، تغییرات اقلیمی جهانی، منابع جهانی آب، صحت و راه‌های همکاری میان کشورهای جهان گفتگو می‌شود.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*