رئیس جمهور غنی: ارگ جای تحمل و بحث های ملی است

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مراسمی که به مناسبت سال‌روز شکست و خروج قشون شوروی سابق از افغانستان، در قصر سلام خانۀ ارگ برگزارشده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.

رئیس‌جمهور غنی گفت: ویژگی جهاد افغانستان در این بود که نه دشمن و نه حامی، توقع موفقیت اش را داشت. این جهاد را مردم افغانستان به کامیابی رساندند و افتخارش از مردم افغانستان است.

وی افزود: مردم افغانستان با اتکا به دین مبین اسلام، هدایات قرآن‌کریم، شریعت محمدی، عقیدۀ خود را پیروز ساخت.

رئیس‌جمهور گفت که ریشۀ قوت ما در عقیده، وحدت، تمرکز و باور ما بر این است که می توانیم برخلاف توقعات، چیزی را که غیر ممکن جلوه داده می شود، ممکن بسازیم.

رئیس‌جمهور غنی گفت: این روز تنها به ما تعلق ندارد، بلکه به جهان اسلام نیز متعلق است، هیچ کسی به اندازۀ ملت افغانستان در راه اسلام قربانی نداده و کسی برای ما درس اسلام را داده نمی تواند.

محمد اشرف غنی تصریح که جهاد افتخار ملی و تاریخی ماست و ملت ما تا ابد بالای آن افتخار می کند. باید اجماع وجود داشته باشد و هر کسی که از این اجماع بیرون می شود، از افغانیت و اسلامیت بیرون شده است.

وی اضافه کرد که امروز ارگ جای تحمل و بحث های ملی است و ما این تحمل را پیدا کرده ایم که در رابطه به مسایل ملی خویش صحبت کنیم.

رئیس جمهور گفت که افغانستان در انحصار هیچکس نیست و به تمام ملت تعلق دارد و مسئله بنیادی ساختار قدرت را قانون اساسی ما حل کرده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما باور به برگزاری یک انتخابات شفاف و به وقت داریم، گفت که به نمایندگی از حکومت وحدت ملی بالای تمام اقشار سیاسی صدا می‌کنم که بخاطر برگزاری انتخابات شفاف با ما همکاری کنند.

وی با اشاره بر اینکه هیچ فردی در اینجا در پی تداوم قدرت نیست، گفت که مردم تصمیم خواهند گرفت که چه کسی را به خدمت‌گذاری شان انتخابمی‌کنند.

رئیس جمهور، شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را مورد ستایش قرارداده، گفت: همانگونه که در زمان تجاوز شوروی مردم به این باور نبودند که جهاد افغانستان پیروز می‌شود، پس از انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز این تصور وجود داشت که این نیروها توان دفاع و مقاومت را نخواهند داشت، اما دیدیم که چنین نشد و قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی ما در سنگر و تعهد شان به بیرق و قانون اساسی کشور، مایۀ افتخار ماست.

رئیس جمهور از خانواده های شهدای جهاد مردم افغانستان تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که در ۲۴ ماه آینده تمام مهاجرین دوباره به کشور عودت کنند.

رئیس جمهور با تاکید گفت که افغانستان حق ملت‌ بودن را درسنگر جهاد کمایی کرد و ما را هیچ کسی حق ملت بودن را نبخشیده و نه هم موجودیت ملت مانتیجه کدام موافقۀ بین المللی است، ما خود را ملت ساختیم و بالای آن افتخار می کنیم.

محمد اشرف غنی تصریح کرد که افغانستان وابسته و نوکر هیچ کسی شده نمی تواند، دولت ما مستقل است و منحیث یک دولت مستقل ایستادگی می کند. وی افزود: هدف این است که با تمام کشورهای منطقه و جهان به اتفاق و اتحاد بسر بریم.

رئیس جمهور گفت که ما برای کمایی کردن استقلال اقتصادی افغانستان و ایجاد شرایط صلح، رفاه و امنیت دوامدار، تمام انرژی خود را متمرکز می‌سازیم.

وی گفت که در نشست قریب الوقوع پروسۀ کابل، حکومت افغانستان طرح صلح خویش را پیشکش خواهد کرد و علمای کرام نیز در قطعنامه خود در رابطه به صلح تصریح کردند که صلح امر الهی، وجیبۀ دینی و ضرورت ملی است، اما صلحی که مقدمۀ یک جنگ وخیم منطقوی نباشد.

رئیس جمهور گفت که وظیفه اساسی ما ختم بحران های ۴۰ و ۱۰۰ سال اخیر است و ما این بحران ها را ایجاد نکرده ایم، بلکه برای ما به میراث مانده اند.

وی افزود: ما در شرایطی قرار داریم که امیدواریم آرزوهای ۴۰ سالۀ مردم افغانستان از نگاه سیاست خارجی، اقتدار ملی و آزادی عملی شده بتواند و در این مرحله به تمرکز نیاز است.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که زمان توقف کرده نمی تواند. اگر ما می خواهیم پیشرفت کنیم و مشکلات مردم را حل بسازیم، پس ضرور است که فیصله کنیم. این به معنی آن نیست که تصامیم را اتخاذ نکرده و فیصله نکنیم، زیرا امنیت، انتخابات، اقتصاد، مدیریت آب، برگشت مهاجرین و سایر مسایل عمده، نیاز به فیصله دارد.

در این مراسم قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز صحبت کرده، گفت که  ما پیروزی در عرصه جهاد را نتوانستیم با سیاست پیوند دهیم و از ثمرۀ جهاد استفاده مطلوب نماییم، کشور به عقب برگشت و آثار آن تا هنوز دامنگیر ملت ماست.

وی افزود که یکی از دلایل اصلی رهبران جهادی در آن زمان، نداشتن تصمیم بر انتخابات و تعین نظام سیاسی بود. اما پس از طالبان، قانون اساسی به وجود آمد و ما یک دوره جدید نظام مردم‌سالار را تجربه می‌کنیم.

استاد دانش گفت که ما باید تمام  مشکلات  خود را درچارچوب قانون، در تفاهم  و از راه  معقول حل نماییم و هرنوع تصمیم‌گیری احساساتی و حزبی، کشور را به بحران می‌برد، زیرا دولت درگیر یک جنگ تحمیلی با تروریستان است.

در این مراسم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در سخنرانی اش، جهاد را افتخار و ارزش مردم افغانستان دانسته، گفت که  جهاد در افغانستان تغیراتی را رونما نمود که نه تنها آزادی را برای مردم افغانستان آورد، بلکه الهامی بود برای آزادی کشورهای منطقه.

وی با اشاره بر اینکه جهاد افغانستان به یک گوشه و حزب سیاسی تعلق نداشت، گفت که ما باید در حفظ ارزش های جهاد تلاش نموده و به خانواده های شهدا و به وضعیت مهاجرین و بیجاشدگان توجه نمائیم و زمینۀ برگشت باعزت مهاجرین را فراهم کنیم.

داکتر عبدالله عبدالله تاکید کرد: نباید اجازه داده شود که به ارزش های جهاد توهین صورت گیرد و آنچه را که جهاد افغانستان ثابت ساخت، اصل پایدار برای تغییر می‌باشد.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز در این مراسم صحبت کرده، گفت که ۲۶ دلو یکی از روزهای تاریخی و بزرگ است که در این روز، قشون سرخ شوروی با سرافگندگی و نا‌امیدی از افغانستان مجبور به اخراج شد. از شکست شوروی باید درس گرفت که هیچ کسی افغانستان را برای همیش اشغال کرده نمی تواند. وی افزود که جنگ کنونی افغانستان نیز مانند جنگ شوروی، برنده ندارد، پس همۀ ما باید بپذریم که راه حل بحران جاری، تداوم جنگ نیست.

حکمتیار خاطرنشان کرد که برای پایان دادن به جنگ باید آغوش خویش را به مخالفین باز کنیم و آنان را اطمینان دهیم که یک صلح پایدار امکان پذیر است. وی افزود: هدفم از مخالفین این است که به صلح باور دارند و از جنگ خسته و مجبور به گرفتن اسلحه شده اند و هدف من کسانی نیست که از خارج گماشته شده اند و به جنگ تاکید می کنند.

در اخیر این مراسم فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه نیز صحبت کرد و ضمن یادآوری از شجاعت و پایمردی ملت افغانستان در برابر قشون سرخ شوروی، بر منافع ملی کشور تاکید کرده، گفت که حکومت بر تطبیق قانون و فراهم نمودن زندگی آرام و مرفه به مردم مکلف است.

در این مراسم، برعلاوۀ رئیس‎ جمهورکشور، محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، سید ‎یوسف حلیم قاضی‎القضات و رئیس ستره محکمه، گلبدین حکمتیار و شمار دیگری از رهبران و شخصیت های جهادی و سیاسی، فرید حمیدی لوی‎څارنوال، انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه، فضل‌ هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه، هیات اداری و شماری از اعضای مجلسین شورای ملی، شماری از وزرای کابینه، رئیس و تعدادی از اعضای شورای سراسری علمای افغانستان، مشاورین ریاست‌جمهوری، شماری از اعضای شورای عالی صلح و اعضای کوردیپلوماتیک کشورهای خارجی مقیم کابل و تعدادی از جنرلان و منسوبین قوای مسلح،  اشتراک داشتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*