وزارت امور داخله افغانستان به بسته شدن دفترهای ولایتی کمیسیون‌های انتخابات در سه ولایت افغانستان از سوی ایتلاف بزرگ ملی واکشن تند نشان داده‌است

September 16, 2018 kabul daily 0

واکنش تند وزارت داخله بخاطر بسته شدن دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات از سوی ایتلاف سیاسی  معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله اختر محمد ابراهیمی، می‌گوید، حکومت […]