جلسۀ شورای عالی اقتصاد به‌ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

March 6, 2018 kabul daily 0

جلسۀ شورای عالی اقتصاد به‌‌ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته در ارگ دایر گردید. دراین جلسه، روی طرح پیشنهادی بازارچه های سرحدی افغانستان- ایران، میکانیزم مشترک جهت […]