توزیع تخم سویابین و کود

July 1, 2018 kabul daily 0

توزیع تخم سویابین و کود به شماری از دهقانان میدان‌وردک مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت میدان‌وردک می گویند که به ۵۰ تن از […]