زنان ماین پاک

June 10, 2018 kabul daily 0

اولین تیم ماین پاکی زنان در افغانستان ایجاد شد اولین تیم ماین پاکی متشکل از زنان بامیانی، در ولایت بامیان با فراگیری دوره‌ی‌ آموزشی ماین […]

No Picture

April 21, 2018 kabul daily 0

یک دادگاه تجدید نظر در فرانسه حکم رد درخواست شهروندی یک زن الجزایری را به دلیل خودداری از دست دادن با مقام‌های مرد تایید کرد. […]