نتیجه سیلاب ها در بلخ

May 21, 2018 kabul daily 0

       بلخ بیش از صد ها منزل مسکونی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی خلم ولایت بلخ، تخریب شدند. باشندگا ولسوالی خلم میگویند […]